Kwa3d (Arabic)

El Hdf mn el server nwfr mkan kwes L elkol a3da2 w ba2i el nas, 3shan kda fe shwet kwa3d:

1- Cheating (El3’sh)

Msh msmo7 b ay cheat aw code aw crack.. mafesh ta7zer hat5od ban 3la tol.

2- Eslob elt3amol

3’er msmo7 b ai tgawz zi :
– Klm msh kwes
– El 3onsorea
– Atham 7d b el cheating
– El t3le2at el sa5efa
– T2tl nfsk w tn2s el team score
– Tsd El bab
– Ez3ag el la3eba b ai tare2a

3- Tro7 Spec
mmno3 tro7 spec 3shan msh tmot aw tgeb rosas zeada aw tshof 7d mst5by feen

4- Spawn Killing
mmno3 t2tl el nas fe el mkan elle bes7o feh b ai shakl

5-  Spam
blash tb3t rsael kteer .. msmo7 b el taunts lkn msh t3mlha kteer

6- El d3aea
mmno3 t3ln 3n ai server aw clan tani

7- A7trm el Admins
msh tdae2 el admins aw t3tl sho3’lhom hta5od kick aw ban

8- El a3trad

t2dr t3trd 3la ank 5dt ban 3la el mok3 mn 5lal el Forum

These are Forum rules

1- Eslob elt3amol

el mnshor momken etms7 aw etn2l 3shan
– El t3le2at el sa5efa
– Klm msh kwes
– Ez3ag el most5dmen

2- El d3aea
mmno3 t3ln 3n ai server aw clan tani fe el forums

3- Spam
msh tb3t ll most5dmeen rsael kteer, hetmn3 3nk el rsael

4- kalam aw swr msh monasba zi
– links l mwak3 msh kwesa
– links l mwak3 mosaba aw hacks
– swr msh kwesa

het2fl 7sabk fwrn

These are Team speak rules
El Hdf mn el server nwfr mkan kwes L elkol a3da2 w ba2i el nas, blash kza 7aga zi

1- el klam:
– El t3le2at el sa5efa
– Klm msh kwes
– El 3onsorea

2- El sora5/ El sewat
blash t3le sotk awi 3shan mnz3gsh ba2i el nas

3- Klam msh 7lw
blash tgree7 aw shtema aw 3onsorea

4- El mic
blash tklm 7d tani w anta fat7 el mic, lw btna2sh 7d fe 7aga ro7o channel tania 3shan el az3ag. Scrim/Match Rules
1- Eslob el t3amol:
fe el match msmou7 2nk ttklm bs fe el hagat el 3ama zi “l3ba 7lwa” msh msmou7 b ai tgawzat zi:
– El t3le2at el sa5efa
– Klm msh kwes
– El 3onsorea
– Itham b el cheating ( mtktbsh “?” aw “mota7el” aw “azay”)

– Tshtm fe el mic
– Tsd el bab
– t2tl fe el fare2 bta3k
– Tnzl t7t el map
(El slook dh mrfood msh 3aezeen nktsb som3z w7sha)

2- Ntklm ben abs:
msmou7 ntklm bs m3 b3dna, 7ta lw msh m3ak mic t2dr tft7 tsm3na .. fr el team speak mn 3’er el monafs ma e3rf

3- El 2tfa2
msmou7 beh bs mn el zabt el mas’ol aw ta5od tsree7 mnh ttklm 3nh

Members Rules

kol el 23da2 lazem t7trm b3d w t7trm ba2i el nas

1- Kwa3d el server:
lazem n7trmha aktr mn ba2e el nas, 3shan ai f3l be3br 3n el clan klha w ai 3’lt ben3ks 3la al kol, lw 7d astfzk mtrodsh, mattklmsh klam w7sh w alfaz 5arga, ai mo5alfa hatt7asb mn el keada.
2- kwa3d el Forum:
lazem n7trmha aktr mn ba2e el nas, 3shan ai f3l be3br 3n el clan klha w ai 3’lt ben3ks 3la al kol, mt3trdsh 3la krar ai admin aw tna2shoh kosad el nas ab3t ll admin rsala.
3- El twasol ben el a3da2:
ai moshkla m3 zmel lek ab3tha fe el forums bta3t el a3da2.
4- El twasol m3 el servers:
at3aml b a7tram w atb3 kwa3dna w kwa3d el server bta3hom, msh 3aezen nktsb som3a w7sha, ai tgawz hatt7asb mn el keada
5- El mosharaka:
lw a3dt aktr mn shahr msh btd5ol htt7wl M.I.A lw fdlt kman shahr httfsl.
6- El Rotb:
el rotb daemn lazm tb2a fe asmk fe ai mkan w kol w2t.

Aftkr: anta momken t2abl mshakal bs de l3ba fe ela5r f astmt3.